Byråd, udvalg og råd
  • Få siden oplæst

Politiske udvalg

Byrådet har nedsat 8 politiske udvalg, der tager sig af de forskellige fagområder i Høje-Taastrup Kommune.

Politisk organisation i Høje-Taastrup Kommune

Hvert udvalg består af 7-9 byrådspolitikere, og udvalgenes opgaver er fastlagt af Byrådet.

Udvalgsmøderne er ikke offentligt tilgængelige. Et udvalg kan dog invitere borgere eller andre til at deltage i en del af mødet, eksempelvis for at belyse en sag. 

Når udvalget skal træffe endelig beslutning, skal eventuelle ikke-politikere forlade mødet. Kommunale embedsmænd deltager dog i møderne for at betjene udvalget.

De 8 nedsatte udvalg er vist på listen herunder. Klik på et udvalg for at se medlemmerne af udvalget samt hvilke opgaver, udvalget varetager:

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00