Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Alle høringer og offentliggørelser 2016 - 2017

Her kan du finde alle planer og projekter, som er sendt i offentlig høring, samt kommunens afgørelser, som offentliggøres på kommunens hjemmeside på plan- og miljøområdet.

Kommuneplantillæg 

Lokalplaner

Natura 2000

  • Forslag til Natura 2000 handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose, 2016-2021

Skovbyggelinjer

Udviklingsstrategi

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Landzonetilladelser

Miljøgodkendelse

Grundvand

VVM-screening af projekter

§ 19 tilladelser til projekter

Miljøtilsyn

Fra den 1. maj 2016 offentliggøres alle de regelmæssige miljøtilsyn, som kommunen har pligt til at udføre på en række forureningstunge virksomheder, udelukkende på Miljøstyrelsens Digital Miljøadministration.

Her kan du læse tilsynsnotater fra miljøtilsyn, som var udført inden den 1. maj 2016

Offentliggjorte planer og afgørelser 2015 

Offentliggjorte planer og afgørelser 2014

Opdateret 20. februar 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk