Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Afgørelser 2014

Her kan du se alle vedtagne planer og afgørelser offentliggjort i 2014

Kommuneplan

Vedtagne lokalplaner

Landzonetilladelser

VVM-screening af planer og projekter samt andre afgørelser

Temaplaner

Opdateret 2. februar 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk