Høringer og offentliggørelser
  • Få siden oplæst

Alle høringer og offentliggørelser

Her kan du se aktuelle og afsluttede høringer af alle planer og projekter i Høje-Taastrup Kommune

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Vejstrukturen

Landzonetilladelser

Miljøscreening

Miljøkonsekvensvurdering

Erhvervsaffald

Afsluttede høringer 2018

Afsluttede høringer 2017

Afsluttede høringer 2016

Afsluttede høringer 2015 

Afsluttede høringer 2014

Opdateret 22. august 2019

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk