Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Kulturpolitik 2012 - 2016

Kulturpolitikken er et redskab til at skabe retning og udvikling på kulturområdet i kommunen og til at sikre de bedst mulige rammer for, at alle borgere kan dyrke et aktivt kulturliv på tværs af alder, køn og baggrund.

Kulturpolitikken 2012-2016 har primært fokus på kultur som udtryksform. Med kulturpolitikken 2012-2016 har politikerne, borgerne og administrationen fået en vision, nogle målsætninger og nogle indsatser, der kan arbejdes systematisk med at realisere. Den er et redskab til at skabe retning og udvikling på kulturområdet i kommunen og til at sikre de bedst mulige rammer for, at alle borgere kan dyrke et aktivt kulturliv på tværs af alder, køn og baggrund.

Strategien med kulturpolitikken

At bruge kultur på tværs af fagligheder og sektorer

Kultur er en ressource, som skal tænkes ind i hele samfundsmaskineriet. Kultur foregår på kulturinstitutionerne og i de kulturelle foreninger men skal også være en integreret del af aktiviteterne i de kommunale institutioner og i det offentlige rum.

At bruge kultur til at skabe enhed og mangfoldighed i kommunen

Kultur skal være med til at styrke følelsen af kommunalt fællesskab og sammenhængskraft samtidig med, at kultur skal give plads til forskellighed og særegenhed. Kultur skal både bidrage til en følelse af fælles identitet og tilhørsforhold og give mulighed for at udfolde og dyrke det unikke eller særegne.

At bruge kultur aktivt i fællesskab med andre

Kultur skal udpræget tænkes som noget, man gør aktivt i mødet med andre mennesker. Det er, når man f.eks. udtrykker, oplever, igangsætter, planlægger, afprøver, improviserer, reflekterer, erkender eller lærer i fællesskab med andre, at man giver eller modtager nye impulser og udvider sin horisont.

At bruge kultur i et lærings- og udviklingsperspektiv

Kultur skal have et læringsmæssigt og udviklingsorienteret sigte. Derfor skal kulturpolitikken 2012-1216 også have fokus på at styrke vækstlagene. Vækstlagene skal forstås som de forskellige lag, der ”vokser” og dermed udvikler sig. Det kan f.eks. være børn, det kan være unge eller det kan være ældre. Det afgørende er, at vækstlagene bidrager med  ideer, innovation og kreativitet til kulturlivet. Når hver enkelt
borger eller kulturaktør udvikler sig personligt, udvikler hele kulturlivet i kommunen sig også. 

Læs Kulturpolitik 2012 - 2016

Opdateret 21. juli 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00