Særlige fokusområder
  • Få siden oplæst

Boligsocial indsats og integration

Høje-Taastrup Kommune vil sikre lige muligheder for alle borgere og sammenhold på tværs af kommunens befolkning og boligområder. Mangfoldighed er et kendetegn og en styrke for kommunen på tværs af alder, baggrund, etnicitet m.v.