Særlige fokusområder
  • Få siden oplæst

10 principper for forældresamarbejde

Et nyt dialogværktøj sætter en fælles retning for et styrket forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune.

"10 principper for forældresamarbejdet" skal styrke dialogen mellem forældre og personale. Her et foto fra daginstitutionen Stjernehuset - fotograf: Claus Bjørn Larsen.

10 principper for forældresamarbejdet” sætter en fælles retning for et styrket forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune. Børn og unge er sammen med deres forældre eller medarbejdere på 0-18-årsområdet i de fleste timer i døgnet. Et tættere samarbejde mellem forældre og personale kan styrke vores fælles indsats for børn og unges læring og udvikling.

Dialogværktøjet skal sætte gang i drøftelser og beslutninger på daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber om at udvikle forældresamarbejdet. Målet er, at alle forældre i Høje-Taastrup Kommune i endnu højere grad end i dag vil opleve sig selv som en samarbejdspartner i daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber – både omkring eget barn og omkring det fællesskab, barnet indgår i.

Et styrket forældresamarbejde skal bidrage til, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune trives, udvikler sig og lærer endnu bedre end i dag. Det er en af de centrale indsatser under Høje-Taastrup Kommunes store kvalitetsreform af børne- og ungeområdet, Morgendagens Børne- og Ungeliv.

Som supplement til de 10 principper er udarbejdet et idékatalog til at styrke  forældresamarbejdet . Desuden findes særskilte principper og retningslinjer for, hvordan overgange i børns liv skal tilrettelægges, så alle børn og unge oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse.

Opdateret 18. juli 2018

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00