Særlige fokusområder
  • Få siden oplæst

SP: Fælles model for systematik og pædagogik for 0-18-årsområdet

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at indføre SP-modellen som en fælles model og systematik for børne- og ungeområdet for at styrke børn og unges læring og udvikling. SP står for Systemanalyse og Pædagogik.

Med SP-modellen sætter vi fokus på, hvor vigtige gode børne- og ungdomsmiljøer er for udvikling, trivsel, motivation og læring. Positive relationer og gode fællesskaber er afgørende for, at et barn eller ung udvikler sig og lærer.

Forældreguide om SP-modellen

Der er udarbejdet en Forældreguide om SP, som kort forklarer, hvad modellen går ud på. Desuden foreslås nogle spørgsmål, som kan drøftes på forældremøder. 

Fokus på barnets ressourcer og relationer

Høje-Taastrup Kommune ønsker at bruge SP til at sikre, at alle børn og unge får den bedst mulige udvikling fagligt, personligt og trivselsmæssigt. Og de skal opleve en sammenhængende indsats fra 0-18 år, hvor de mødes af voksne, der har en positiv tilgang til barnets eller den unges muligheder og ressourcer.

SP er en model for, hvordan man systematisk kan analysere det enkelte barn eller den unges udfordringer og muligheder ved altid at inddrage barnets eller den unges omgivelser og relationer i analysen.

Ved at analysere barnets/den unges udfordringer i sammenhæng med lærings- eller pasnings-miljøet, sættes fokus på de indsatser, som lærere og pædagoger har stor indflydelse på. SP-modellen er dermed et godt redskab i arbejdet med at styrke børns læring, personlige udvikling og trivsel – herunder inklusion. 

Morgendagens Børne- og Ungeliv er et flerårigt program for et kvalitetsløft af 0-18-årsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Opdateret 28. maj 2018

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00