Valg og folkeafstemninger
  • Få siden oplæst

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunalvalget, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Desuden skal du opfylde ét af disse krav:

  • Du har dansk indfødsret
  • Du er statsborger i et andet EU-land 
  • Du er statsborger i Island eller Norge
  • Du har uden afbrydelse haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen

Du kan stemme til regionsrådsvalget, hvis du opfylder samme bestemmelser.

Opdateret 3. august 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00