Job
  • Få siden oplæst

Ledige stillinger

Vær med til at skabe verdens bedste dagtilbud for mennesker medhandicap og psykisk sårbarhed som pædagog på Solgården

Ansøgningsfrist: 10. februar 2019
Bliv en del af vores arbejdsplads, hvor vi vægter at se folk for det de kan og kan
komme til at kunne og vær med til at udvikle effektfulde læringsforløb til mennesker med særlige
behov. Lige nu er vi fx optagede af skabe læringsforløb om identitetsdannelse, seksualitet og kropsbevidsthed. Vi anvender forskellige aktiviteter som middel til læring.

Vi er i færd med at sætte holdet, og leder derfor efter to nye kolleger. En pædagog og en kreativ sjæl, som brænder for at være med til at bygge noget op og for at skabe udfordrende læringsrum for borgere med et stort støttebehov.

Om dig
Vi ønsker en ny kollega, der har kan se dans, musik og bevægelse, som platform for arbejdet med brugernes kompetenceudvikling og relationsdannelse. Derfor er det afgørende for os at finde en kollega, der hviler i sig selv og finder det helt naturligt at bruge sig selv i aktiviteterne. Du er optaget af at anvende sanseprofiler i det pædagogiske arbejde – og kan se dig selv arbejde i en gruppe med mennesker, der har brug for både verbal og fysisk guidning for at kunne deltage aktivt i dagligdagen, herunder støtte til toiletbesøg. I løbet af første kvartal færdigetablerer vi to sanserum, der skal danne ramme for en sanseintegratorisk tilgang i arbejdet med borgerne, og vores nye kollega kan bidrage til den proces, hvor vi tager de nye rammer i brug og får det gjort til en integreret del af vores pædagogiske tilbud i Sans og Samvær.

Vi vil gerne høre fra dig som:
  • Er uddannet pædagog og har solid erfaring indenfor specialområdet
  • Skaber dit eget handlerum, er initiativtagende og udpræget igangsættende ift. det pædagogiske arbejde
  • Har kompetencer til at arbejde med sansestimuli og totalkommunikation. Måske har du kurser og efteruddannelse i massage/kropsterapi og har måske endda erfaring med at bringe det i anvendelse på specialområdet
  • Har meget gerne kompetence til at facilitere workshops og læringsforløb om seksualitet og kropsbevidsthed for voksne med udviklingshæmning, handicap og psykiske sårbarhed
  • Er tydelig i din kommunikation og har en god metodisk sikkerhed i det pædagogiske arbejde
  • Har en god fysik, et udpræget positivt livssyn, er samarbejdsorienteret og trives med at tænke på tværs
Om Solgården
Solgårdens 22 medarbejdere er organiseret i to teams. Et beskæftigelsesteam og et aktivitetsteam. De ledige stillinger befinder sig i vores aktivitetsteam, som består af 10 medarbejdere fordelt i tre grupper: Sans og Samvær, Specialstyrken og Kreative værksteder. I teamet har I ansvar for at planlægge, gennemføre og udvikle aktiviteter og produktion, der kan understøtte brugernes læring og rehabilitering. Vi har forskellige uddannelser og baggrunde og arbejder derfor meget tværfagligt og sparrer med hinanden. Vi har en anerkendende og positiv tilgang til brugere og kolleger og vægter fællesskab højt. Vi øger hele tiden kvaliteten af vores arbejde ved at dele viden og erfaring og hjælpe hinanden.

Solgården driver aktivitets- og samværsgrupper og værkstederne har opgaver indenfor følgende fagområder: Kafferisteri, køkken/kantine, medie, glas, sy, krea, gartneri og rengøring. Forebyggelse og sundhed er et væsentligt omdrejningspunkt i vores tilbud, derfor tilbydes der også træning og fysioterapi. Vi arbejder med kollektive indsatser, der er tilpasset så de enkelte deltagere får en stærk oplevelse af individuel relevans. Målgruppen er bred og varieret, og det er vigtigt, at du som person er metodisk nysgerrig og har en fagligt undersøgende tilgang til dine opgaver
 
Vi anvender dokumentationssystemet, Bosted, og dokumenterer dagligt samarbejdet med brugerne. Derfor er det vigtigt, at du anser dokumentation som et arbejdsredskab og som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Det er samtidig vigtigt, at du på kompetent vis kan inddrage borgernes ønsker og perspektiver i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats.

Yderligere information
Solgården er en enhed i Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune og er beliggende på Solsortevej 9 C i Taastrup. Solgården tilbyder beskæftigelse, kompetenceudvikling samt aktivitetstilbud til omkring 100 mennesker med fysiske handicap, psykisk sårbarhed og/eller udviklingsforstyrrelser i henhold til SEL § 103 og § 104, samt LAB § 31 samt § 32. Du kan læse mere om Solgården på http://www.solgaarden.htk.dk/.

Der er tale om en fastansættelse på 37 timer ugentligt. Jobbet ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker efter gældende overenskomst og følger reglerne om ny løn.

Ansøgningsfristen er søndag den 10. februar 2019
Samtaler foregår mandag den 18. februar 2019 kl. 13-18 og fredag den 22. februar kl. 08-16.

Ansøgning, CV, og dokumentation for uddannelse skal sendes via linket.

Vi anvender en case i forbindelse med jobsamtalerne. Casen vil blive udleveret i forbindelse med samtalerne, og der vil være afsat 30 minutter til din forberedelse.

Der indhentes straffeattest og tages referencer.

Du er velkommen til at kontakte os eller besøge os efter forudgående aftale, inden du ansøger. For spørgsmål vedr. opgaver og målgruppe kan du kontakte pædagog, Natasha Brix på 30700751. For aftale om besøg kan du kontakte faglig koordinator, Cilja Neumann på mobil 20116545. Du er også velkommen til at kontakte leder Anne Thybo Høyer på 27240616.

Opdateret 5. oktober 2018

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00