Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Afhentning af affald omkring jul og nytår

11. december 2018

Orientering om ændrede afhentningsdage p.gr.a. helligdage, ekstra sæk til julens affald m.m.

Afhentning på andre dage

Dagrenovation: Veje på landruten samt veje med afhentning mandage og tirsdage vil få afhentet på andre dage, da helligdagene ligger på hverdage. De berørte veje vil fremgå af hjemmesiden www.htk.dk/affald

Kassetter med glas og papir: Veje med afhentning tirsdage vil ikke få afhentet tirsdag 25. december og 1. januar. Alt glas og papir vil blive medtaget ved afhentning tirsdag 8. januar og tirsdag 15. januar, overskydende glas og papir placeres i plasticposer ved stativet. 

Julesække

Igen i år modtager alle husstande med skraldesække en ekstra julesæk. Denne ekstrasæk afhentes sammen med den almindelige skraldesæk. Julesækken kan også benyttes på andre tider af året.

Juletræer

I uge 2 og 3 i det nye år afhentes juletræer uden pynt og fod, da træerne skal komposteres. Indsamlingen sker via haveaffaldsruten. Bemærk, at kun juletræer medtages, intet andet haveaffald!

Affaldsfolder 2019

Alle husstande vil mellem jul og nytår få omdelt affaldsfolderen Affald 2019.

Driftsbyens Team Affald ønsker alle en god jul og et godt nytår med tak for året, der gik.