Nyheder & presse
 • Få siden oplæst

Ejendomsskat for 2019

28. november 2018

Høje-Taastrup Kommune sender i øjeblikket opkrævninger på ejendomsskat for 2019.

Hvis du ikke har modtaget ejendomsskattebilletten den 17. december 2018, skal du rette henvendelse til Økonomi og Digitaliseringscenter, Ejendom på telefon 43 59 10 00.


I 2019 opkræves følgende også over ejendomsskattebilletten:

 • Renovation for almindelige boliger

Øvrige forbrugsafgifter som er:

 • tømningsordning af samle/septiktanke
 • statsafgift på vand- og drikkevandsbidrag
 • vandafledningsafgift for ejendomme med egen boring
 • serviceordning på private veje

Husk: Skorstensfejerbidrag, renovation mv skal betales, selvom man har indefrosset ejendomsskat.

Der sendes kun én original skattebillet med indbetalingskort - øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.
Er der en administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til denne, og ejeren/ejerne modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

Første rate ejendomsskat forfalder til betaling den 1. januar 2019 med sidste rettidige indbetaling den 30. januar 2019.

Anden rate ejendomsskat forfalder til betaling den 1. juli 2019 med sidste rettidige indbetaling den 30. juli 2019.

Du kan læse mere på www.htk.dk under Bolig, byggeri og affald.

Her kan du få mere at vide om:

 • Hvornår ejendomsskat opkræves
 • Betalingsservice
 • Din regning i e-boks/digital post
 • Brug af netbank
 • For sen betaling af ejendomsskat
 • Ejerskifte

Rådhuset holder lukket mellem jul og nytår. Du kan kontakte os igen fra og med onsdag den 2. januar 2019.