Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Udbud af erhvervsgrund på Litauen Alle 5 i Høje Taastrup Transportcenter

23. november 2018

Høje-Taastrup Kommune udbyder areal i Høje-Taastrup Transportcenter, Litauen Alle 5. Grunden har et areal på i alt 19.340 m2 og er ubebygget.

Området, hvor grunden er beliggende, er omfattet af forslag til lokalplan 2.22.1. Lokalplanforslaget fastlægger, at området kan anvendes til transportvirksomhed og transportrelaterede virksomheder. De nærmere bestemmelser omkring udnyttelse, bebyggelse, grundejerforening m.v. fremgår af lokalplansforslaget.

Der ønskes tilbud på en købesum pr. m2 areal, idet der dog fastsættes en minimumspris på 700 kr./m2 ekskl. moms.

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Byrådscentret, Høje-Taastrup Kommune, byraadscenter@htk.dk hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes.

Spørgsmål skal stilles skriftligt i form af e-mail senest den 8. januar 2019. Samtlige spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive tilsendt per e-mail til alle, som har modtaget udbudsmaterialet.

Tilbudsfrist 22. januar 2019

Tilbud skal være modtaget senest tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12.00 og skal sendes til e-mailen: byraadscenter@htk.dk. Mailen og udbudsmaterialet skal mærkes ”Tilbud erhvervsgrund på Litauen Alle 5”.