Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Hvis du skylder ejendomsskat m.m., gør vi udlæg i din ejendom

2. oktober 2018

Høje-Taastrup Kommune foretager fra den 11. oktober 2018 udlæg for restancer, hvor sidste rettidig betaling var den 30. januar 2018 og 30. juli 2018.

Der sker udlæg for restancer vedrørende det, der hedder fortrinsberettigede krav – dvs. ejendomsskat, renovation m.v. jfr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning.

Hvis restancen ikke betales senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge ejendommen på tvangsauktion.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 43 59 10 00.