Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat

5. februar 2019

Der er ansøgningsfrist 22. februar 2019 til Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat. Legatet uddeles til unge håndværkere og kontor- og handelsfolk, der ønsker at videreuddanne sig.

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat har eksisteret siden 1964, og der er i årenes løb uddelt mange legatportioner til stor gavn for unge under uddannelse.

Legatet uddeles til unge håndværkere og kontor- og handelsfolk, der ønsker at videreuddanne sig. Det er en forudsætning, at ansøgeren kan dokumentere en nær tilknytning til Høje-Taastrup i mindst 5 år, og at ansøgeren har gennemført en erhvervsuddannelse med praktik enten i Høje-Taastrup eller andet sted i landet. 

Legatet kan søges i forbindelse med start af den videregående uddannelse eller på et hvilket som helst tidspunkt under studieforløbet, ligesom man kan søge og få legatet flere gange under studiet. 

Legatportionerne er af varierende størrelse, bl.a. afhængigt af antallet af årlige ansøgere. Legatportionerne er skattepligtige. Der er ikke noget krav om dokumentation for, hvad du bruger pengene til. 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema kan rekvireres hos legatets administrator - se nedenfor. Ansøgningen skal være tilsendt administrator senest den 22. februar 2019 for at komme med i årets pulje. Bestyrelsen holder næste møde i begyndelsen af marts, hvor der vil blive taget stilling til de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger om legatet kan fås hos legatets administrator Lotte Odborg på Høje-Taastrup Rådhus, Bygaden 2, 2630 Taastrup, på mail LotteOd@htk.dk eller tlf. 4359 1313.