Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Ferierejse for borgere med en demenssygdom og deres pårørende

11. juni 2019

Har du og din pårørende lyst til en dejlig oplevelse sammen, så tilbyder Høje Taastrup Kommune igen i år en ferierejse for hjemmeboende borgere med en demenssygdom og deres raske ægtefælle/samlever eller nærmeste pårørende.

Turen går til Maribo. Der vil blive arrangeret forskellige udflugter i området. Turen vil derudover byde på hyggeligt samvær og mulighed for at tale med andre i samme situation, om livet med en hukommelsessygdom. Der vil ligeledes være mulighed for få råd og vejledning fra en demenskonsulent.

Deltagerne skal være selvhjulpne, i stand til at kunne gå kortere afstande, kunne komme ind og ud af en bus samt være interesseret i at indgå i sociale sammenhænge. Demensteamet vil gerne mødes med deltagerne inden rejsen.

På rejsen er der plads til 8 par (16 personer) samt kommunens demensteam.

Turen foregår i perioden 16.-20. september 2019

Deltagerbetaling: 1.000 kr. pr. person inkl. helpension, udflugter samt kaffe, te og vand – ekskl. øvrige drikkevarer.

Hvis I er interesserede i at deltage, så kontakt demensteamet senest 3. juli 2019 på tlf. 4359 1699 eller mail: demens@htk.dk

Par, der ikke tidligere har deltaget i kommunens ferierejse, vil have fortrinsret.