Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Handicaprådet søger 2 kandidater til Handicapprisen 2019

30. juli 2019

Kender du en person, en institution, en virksomhed eller lignende, du synes, der har gjort noget særligt for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed i 2019?

Så udfyld et indstillingsskema til Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd.

Handicaprådet har besluttet at uddele 2 priser i år. Modtagerne er primært en person/gruppe, eller en virksomhed, som har gjort noget særligt for at få handicappede i beskæftigelse og/
eller få handicappede ud af social isolation.

Handicappriserne bliver uddelt fredag den 29. november 2019 i forbindelse med FN’s internationale handicapdag. Alle kan indstille kandidater til priserne, og alle kan modtage prisen.

Kravet er blot, at den person, virksomhed, forening eller lignende, som indstilles, har gjort noget særligt for at forbedre vilkårene for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed i Høje-Taastrup Kommune.

Indstillingsfrist er torsdag den 24. oktober 2019

Du kan rekvirere et indstillingsskema ved at skrive til Tina Præst Nielsen på mail: tinaniels@htk.dk. Læs desuden mere om Handicapprisen på vores hjemmeside, hvor indstillingsskemaet også kan findes.

Fristen for at indstille en kandidat er torsdag den 24. oktober 2019.

Alle indstillede kandidater vil blive inviteret til prisoverrækkelsen fredag den 29. november 2019, og vinderne vil modtage Høje-Taastrup Kommunes Handicappris 2019.

Handicaprådet glæder sig til at modtage jeres indstillinger.

Jørn Balle Larsen

Formand for Handicaprådet