Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019

14. maj 2019

Orientering om brevafstemning, afstemningssteder m.m. i forbindelse med valg til EU-parlamentet.

Valget til EU-parlamentet afholdes søndag den 26. maj 2019 i tidsrummet fra kl. 9.00 til 20.00.

Brevafstemning

Vælgere, der er forhindret i at møde på afstemningsdagen, kan stemme pr. brev ved personlig henvendelse på ethvert folkeregister her i landet.

Brevafstemningen foretages til og med torsdag den 23. maj 2019.

I Høje-Taastrup Kommune kan brevafstemning foretages i Borgerservice på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed til brevafstemning:
Hæve-sænkebord, CCTV, ledlampe, lup og sort filtpen.

Åbningstider:
Brevafstemningen kan foretages i Borgerservices almindelige åbningstid:

Mandag-onsdag kl. 10.00-14.30
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag kl. 10.00-13.30

Herudover er der ekstraordinært åbent for brevafstemning lørdag den 18. maj 2019 kl. 09.00-12.00.
Husk at medbringe legitimation!

Brevafstemning i hjemmet

Vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke vil kunne møde på afstemningsstedet på valgdagen, kan stemme i hjemmet.

Brevafstemning på plejecentre, beskyttede boliger og ældreboliger vil blive foranstaltet af Borgerservice. Vælgere, der er indlagt på sygehuset, kan afgive deres stemme der.

Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal være Borgerservice i hænde senest kl. 12 onsdag den 15. maj 2019. Anmodningen skal indgives til opholdskommunen.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Borgerservice på Rådhuset, der udleverer eller sender den blanket, der skal benyttes til anmodning om brevafstemning i hjemmet.

Brevafstemning på plejeinstitutioner, beskyttede boliger og ældreboliger

Valgsekretariatet arrangerer brevafstemning på plejeinstitutioner, beskyttede boliger og ældreboliger.

Brevafstemning på sygehuse

Vælgere, der er indlagt på sygehuse, kan brevstemme på sygehuset.

Mulighed for at ændre afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Du har mulighed for at ansøge om at ændre dit afstemningssted, hvis det afstemningssted, du hører til, vanskeliggør din mulighed for at afgive din stemme.

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed på alle afstemningssteder: ledlampe, lup og sort filtpen.

På afstemningsstederne Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, og Fløng Hallen, Soderupvej 13B, Fløng, 2640 Hedehusene, vil der være en stemmeboks med et hæve-sænkebord og et CCTV.

Du kan hente ansøgningsskemaet her fra søndag den 28. april 2019 eller i Borgerservice fra mandag den 29. april 2019. Du skal aflevere din ansøgning til Borgerservice senest kl. 12 torsdag den 16. maj 2019.

Udsendelse af valgkort

Valgkort vil blive udsendt i ugen inden valget.

Afstemningssteder i Høje-Taastrup Kommune

Vær opmærksom på, at der siden seneste valg er lukket tre valgsteder og justeret på andre valgsteder, så derfor skal du nu måske stemme på et nyt valgsted.

Ole Rømer-Skolen, Taastrupgårdsvej 3, 2630 Taastrup
Parkskolen, Parkvej 76, 2630 Taastrup
Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Rådhuset Bygade 2, 2630 Taastrup
Rønnevangshallen, Lindehaven 6, 2630 Taastrup
Torstorp Skole Torstorpvej 1, 2630 Taastrup
Fritidshuset i Sengeløse, Spangåvej 9, 2630 Taastrup
Charlotteskolen, Charlottegårdsvej 1B, 2640 Hedehusene
Fløng Hallen, Soderupvej 13B, Fløng, 2640 Hedehusene
Reerslev Skole, Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene

Afstemningsstedet vil fremgå af de tilsendte valgkort.

Klage over valget

Enhver vælger kan klage over valget. Klage over valgene skal stiles til Folketinget og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, senest den 2. juni 2019. 

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk