Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Folketingsvalg onsdag den 5. juni 2019

14. maj 2019

Orientering om brevafstemning, afstemningssteder m.m.

Foketingsvalget afholdes onsdag den 5. juni 2019 fra kl. 8.00–20.00.

Hvem kan stemme til valget:

  • Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år,
  • Har fast bopæl i landet,
  • Har dansk indfødsret,
  • Ikke er umyndiggjort.

Brevafstemning

Hvis du er forhindret i at møde på afstemningsdagen, kan du stemme ved personligt fremmøde på ethvert folkeregister i landet.

Du kan brevafstemme fra den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019. I Høje-Taastrup Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Åbningstider:

Du kan brevafstemme i Borgerservices almindelige åbningstid:

Mandag–onsdag kl. 10.00–14.30
Torsdag kl. 10.00–17.00
Fredag kl. 10.00–13.30

Herudover har Borgerservice åbent for brevafstemning:

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 9.00–12.00
Lørdag den 1. juni 2019 kl. 9.00–12.00

Du skal medbringe legitimation. 

Brevafstemning i hjemmet:

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen, kan du stemme i hjemmet.

Vi skal have modtaget din anmodning, om at brevstemme i hjemmet senest kl. 12, lørdag den 25. maj 2019.

Du skal indgive/sende din anmodning til Borgerservice i din opholdskommune.

Du kan få nærmere oplysninger hos valgsekretariatet i Borgerservice, der udleverer eller sender den blanket, der skal benyttes til anmodning om brevafstemning i hjemmet.

Valgsekretariatet arrangerer brevafstemning på plejehjem, i beskyttede boliger og ældreboliger.

Brevafstemning på sygehuse:

Hvis du er indlagt på et sygehus, kan du stemme der.

Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Du har mulighed for at ansøge om at ændre dit afstemningssted, hvis det afstemningssted, du hører til, vanskeliggør din mulighed for at afgive din stemme.

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed på alle afstemningssteder: ledlampe, lup og sort filtpen.

På afstemningsstederne Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, og Fløng Hallen, Soderupvej 13B, Fløng, 2640 Hedehusene, vil der være en stemmeboks med et hæve-sænkebord og et CCTV.

Du kan hente ansøgningsskemaet her eller i Borgerservice. Du skal aflevere din ansøgning til Borgerservice senest kl. 12 tirsdag den 28. maj 2019.

Udsendelse af valgkort

Valgkort vil blive udsendt i ugen inden valget.

Afstemningssteder i Høje-Taastrup Kommune

Vær opmærksom på, at der siden seneste valg er lukket tre valgsteder og justeret på andre valgsteder, så derfor skal du nu måske stemme på et nyt valgsted.

Ole Rømer-Skolen Taastrupgårdsvej 3, 2630 Taastrup
Parkskolen Parkvej 76, 2630 Taastrup
Taastrup Kulturcenter Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Rådhuset Bygaden 2, 2630 Taastrup
Rønnevangshallen Lindehaven 6, 2630 Taastrup
Torstorp Skole Torstorpvej 1, 2630 Taastrup
Fritidshuset i Sengeløse Spangåvej 9, 2630 Taastrup
Charlotteskolen Charlottegårdsvej 1B, 2640 Hedehusene
Fløng Hallen Soderupvej 13B, Fløng, 2640 Hedehusene
Reerslev Skole Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene

Afstemningsstedet vil fremgå af de tilsendte valgkort.

Høje-Taastrup Kommunes valgsekretariat

Du kan kontakte valgsekretariatet på mail valgsekretariatet@htk.dk, telefon 4359 1501 eller 4359 1786.

Klage over valget

Enhver vælger kan klage over valget.

Klage over Folketingsvalget skal stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, senest en uge efter valgets afholdelse. Det vil sige, at en evt. klage skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde den 12. juni 2019.

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk