Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Hvis du skylder ejendomsskat m.m. gør vi udlæg i din ejendom

3. oktober 2019

Høje-Taastrup Kommune foretager fra den 3. oktober 2019 udlæg for restancer, hvor sidste rettidige betaling var den 30. juli 2019.

Der sker udlæg for restancer vedrørende det, der hedder fortrinsberettigede krav – dvs. ejendomsskat, renovation m.v. jævnfør Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning. Hvis restancen ikke betales senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge ejendommen på tvangsauktion.

 Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 43 59 10 00.