Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Invitation: Sådan kan virksomheder rekruttere og fastholde medarbejdere trods handicap eller sygdom

8. november 2018

Der er konkret hjælp at hente hos kommunen, når virksomheder ønsker at ansætte medarbejdere med handicap eller fastholde en medarbejder efter sygdom. Hør mere på arrangement den 21. november 2018.

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Arrangementet om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere trods handicap og sygdom finder sted i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Der er mulighed for en rundvisning. (Foto: Claus Bjørn Larsen). 

Onsdag den 21. november kl. 15-17 inviterer Danske Handicaporganisationer og Høje-Taastrup Kommune virksomheder og borgere til arrangement med fokus på, hvordan virksomhederne kan få hjælp til at ansætte en medarbejder med handicap eller fastholde en værdsat medarbejder, der har udfordringer efter sygdom.

Mange virksomheder er nemlig ikke klar over, at der er konkret hjælp at hente hos kommunen, når virksomheder ønsker at ansætte medarbejdere med handicap eller at fastholde en medarbejder efter sygdom.

Fysiske hjælpemidler, mentorordninger, omskoling m.m.

Og der er rigtig mange former for hjælp at hente. Der kan fx være tale om, at kommunen bevilger hjælpemidler, der letter det fysiske arbejde for en medarbejder. 

Eller at en medarbejder med ordblindhed eller andre skrive- og læsevanskeligheder udstyres med en såkaldt "IT-rygsæk", der rummer programmer med ordforslag, højtlæsning m.m. og evt. talesyntese til diktat. 

Eller at der bevilges nogle timer, hvor en støtteperson kompenserer for medarbejderens handicap - fx en tegnsprogstolk til en døv medarbejder, assistance til fysisk krævende opgaver o.lign. 

Og der kan også være tale om mentorordning, omskoling til nye funktioner efter sygdom eller mange andre tiltag, som gør det muligt at fastholde eller rekruttere medarbejdere trods handicap eller sygdom.

Danske Handicaporganisationer og Høje-Taastrup Kommune lykkedes i partnerskab med en række lokale virksomheder med at få 50 borgere med handicap i job for et par år siden, og med arrangementet den 21. november 2018 får endnu flere virksomheder lejlighed til at høre om mulighederne.

Gode råd, idéer og tid til spørgsmål

Der vil både være oplæg og mulighed for inspiration på en række stande: Nemlig oplæg ved Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, og medarbejdere og repræsentanter fra virksomheder, bl.a. Ikea, som vil fortælle om deres gode erfaringer med at ansætte og fastholde medarbejdere med handicap/sygdom.

Og stande om en række emner: Præsentation af muligheder for hjælpemidler, virksomhedskonsulenter der svarer på spørgsmål og fortæller om kommunens kompenserende ordninger,  foreninger på handicapområdet som svarer på spørgsmål og fortæller om deres erfaringer og forslag.

Desuden  vil der være mulighed for en rundvisning i Handicaporganisationernes Hus – verdens mest tilgængelige kontorhus.

Arrangementet finder som sagt sted onsdag den 21. november kl. 15-17 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Det er gratis at deltage - tilmelding skal ske senest den 14. november her.

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk