Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Førstegangs-forældre i Høje-Taastrup Kommune kan deltage i forskning om baby-trivsel

10. april 2019

Sundhedsplejersker i Høje-Taastrup Kommune vil sammen med forskere på Københavns Universitet undersøge trivslen hos mænd og kvinder, der bliver forældre for første gang. Målet er at kortlægge førstegangs-forældres ressourcer og udfordringer og fremme trivsel hos de alleryngste og deres familier.

Mor med baby
foto: Christoffer Regild

Sundhedsplejerskerne i Høje-Taastrup Kommune er derfor begyndt at invitere dem, der bliver forældre for første gang i løbet af forår og sommer 2019, til at deltage i Københavns Universitets forskningsprojekt ”Forstå din baby”, som kortlægger trivsel hos mænd og kvinder, der bliver forældre for første gang. Projektet har fokus på, hvordan babyernes mor og far klarer de mange følelsesmæssige udfordringer, som den nye forældrerolle medfører. 

- I realiteten er der meget lidt konkret viden om, hvordan det går i den første tid i de nye familier. Med projektet her starter vi med at tage temperaturen på danske førstegangs-forældres trivsel på tværs af landsdele, så vi får eksakt viden om, hvordan de har det, og hvad de føler, at de klarer godt og mindre godt. Det overblik har vi aldrig haft før, siger Mette Skovgaard Væver, der leder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet.

Spørgeskema via e-boks

Alle mænd og kvinder i Høje-Taastrup Kommune, der bliver forælder for første gang i perioden marts 2019 til og med august 2019, vil via e-boks blive inviteret til at deltage i projektet. Forældrene vil blive bedt om at besvare fire online spørgeskemaer, som de får tilsendt i løbet af deres barns første leveår. Interesserede kan læse mere om projektet på www.forstaadinbaby.dk

Forskningsprojektet løber over tre et halvt år og involverer godt 1300 forældre og 200 sundhedsplejersker i 10 kommuner i Jylland og på Fyn, Sjælland og Lolland. I Høje-Taastrup Kommune vil i alt 26 sundhedsplejersker deltage i projektet.

- At blive forælder for første gang giver både stor glæde, nye udfordringer og usikkerhed. Alle forældre har prøvet at stå med en grædende baby, som lige har sovet, lige har fået mad og også en tør ble, og spørge: Jamen, hvad er det så, du vil? Med ”Forstå din baby” vil vi styrke forældres evne til at forstå babyens signaler, så de kan møde barnets følelsesmæssige behov. At baby føler sig forstået skaber et følelsesmæssigt bånd mellem forældre og børn i de første leveår, som har afgørende betydning for barnets udvikling på langt sigt, både hvad angår venskaber, skoleparathed og læring, fortæller forsker Mette Skovgaard Væver.

I Nordea-fonden, som støtter ”Forstå din baby” med 10,2 mio. kroner, siger direktør Henrik Lehmann Andersen, at projektets fokus på styrke kompetencer og trivsel blandt førstegangs-forældre passer fint med fondens fokus på at støtte gode liv:

- At få en baby er en livsomvæltning for alle i familien. Nybagte forældre får nye roller, og det er den livsovergang, som vi gerne vil støtte dem i, så de bliver endnu stærkere og i endnu højere grad kan finde ro og glæde i at være nybagte forældre og give de små en god start på livet, siger han.