Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Høje-Taastrup med på C40-klimatopmøde i København

9. oktober 2019

9.-12. oktober afholdes det store C40-klimatopmøde i København, og Høje-Taastrup er via klimaprojektet DK2020 med til at dele viden med eksperter og borgmestre fra verdens megabyer.

Repræsentanter fra 20 danske kommuner debatterer klima under C40-topmødet i København. Foto: Claus Fisker
Repræsentanter fra 20 kommuner har i dag drøftet klima som optakt til C40's borgmestertopmøde i København - fra Høje-Taastrup deltog bl.a. borgmester Michael Ziegler og formand for Plan- og Miljøudvalget Peter Faarbæk. Foto: Claus Fisker.

C40 er et netværk af verdens største byer, som har forpligtet sig til at samarbejde for at imødegå klimaforandringerne. De i alt 94 byer har bl.a. udviklet en global standard for byernes klima-arbejde. 

Som optakt til C40s borgmestertopmøde i København mødtes repræsentanter fra 20 kommuner – heriblandt Høje-Taastrup - i dag for at præsentere erfaringer fra C40-byerne og debattere det grønne lederskab i Danmark.

De 20 kommuner deltager i det danske projekt DK2020, som er det første og største eksempel på, at mindre byer og kommuner anvender C40-netværkets standard for klimaplanlægning.

Målet er, at de 20 kommuner går i megabyernes fodspor og laver forpligtende klimaplaner, der lever op til Parisaftalens ambitiøse målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under to grader med sigte på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader.

Læs mere om DK2020. Projektet er finansieret af Realdania.

Borgmester Michael Ziegler og borgmester Eric Garcetti fra Los Angeles. Foto: Emilie KoefoedLos Angeles’ borgmester Eric Garcetti er ny formand for C40-netværket. Borgmester Michael Ziegler var ordstyrer, da Eric Garcetti debatterede LA’s erfaringer med klimaarbejdet i Realdanias Byudviklingsforum. Los Angeles har næsten lige så mange indbyggere som hele Danmark. Foto: Emilie Koefoed.