Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Nu nedrives bro på Høje Taastrup Boulevard

6. november 2019

Det går planmæssigt frem med Høje Taastrup C, og 6. november begynder nedrivningen af den første af de to broer på Høje Taastrup Boulevard, som går over Blekinge Boulevard.

Viadukt ved Blekinge Boulevard under Høje Taastrup Boulevard, som nu rives ned.
Den nordlige viadukt over Blekinge Boulevard, som nu bliver revet ned.

Der er fuld gang i omdannelsen af området mellem Høje Taastrup Station og City2. Arbejdet med at omlægge Blekinge Boulevard er nu også i gang, og snart begynder nedrivningen af den første af de to broer på Høje Taastrup Boulevard, som går over Blekinge Boulevard.

Broerne skal fjernes, og viadukterne skal fyldes op med jord, så den del af Blekinge Boulevard, som i dag løber under broerne, kommer op i samme niveau som resten af Blekinge Boulevard og den omkringliggende by. På den måde gøres området klar til, at der kan bygges boliger og anlægges parkstrøg.

”Omlægningen af Blekinge Boulevard er et af de helt store greb i omdannelsen af hele området mellem Høje Taastrup Station og City2 – vi får simpelthen skabt plads til at skabe den nye by. Det går stærkt, og det vil man kunne se, når man bevæger sig i området”, siger borgmester Michael Ziegler.

Det forberedende arbejde med afspærring osv. er i gang. Selve nedrivningen af den første bro begynder 6. november 2019. Alt i alt vil arbejdet med nedrivning og opfyldning af jord tage ca. fire uger. Arbejdet udføres af Munck Havne & Anlæg.

Bro på Høje Taastrup Boulevard lukket 6. november-3. december
Broen på Høje Taastrup Boulevard vil derfor være lukket for al trafik fra 6. november til 3. december.

Fodgængere og cyklister vil kunne krydse Blekinge Boulevard via Banestrøget eller Carl Gustavs Gade og derfra kunne komme retur til Høje Taastrup Boulevard – omledningen vil blive tydeligt markeret med skilte.

Fra 6. november-3. december vil busserne gennem Torstorp ikke kunne køre ad Høje Taastrup Boulevard. De vil i stedet køre ad Halland Boulevard ind ad Vesterby Allé til Vesterby Torv og derfra videre ad den normale rute. Man kan orientere sig om ændringerne på www.dinoffentligetransport.dk og www.rejseplanen.dk.

Det er forventningen, at Høje Taastrup Boulevard igen bliver åbnet for trafik 4. december.

Sydlig bro nedrives i 2020

Det sydlige spor på Blekinge Boulevard har i en årrække været lukket mellem Carl Gustavs Gade og Halland Boulevard, fordi trafikken har kørt i begge retning på det nordlige spor.

Under anlægsarbejderne med Ny Blekinge Boulevard og fjernelse af broen på det nordlige spor er det sydlige spor midlertidigt taget i brug igen. Det er dog kun til foråret 2020, hvor Ny Blekinge Boulevard åbner. Herefter bliver det nordlige spor fjernet, og der vil blive opført byggeri på arealet.

Når Ny Blekinge Boulevard åbner, bliver også broen over det sydlige spor fjernet og viadukten løftet op på niveau med resten af området, så der også kan bygges her.

Virksomheder og grundejere i området modtager direkte information om nedrivningen.

Høje-Taastrup Kommune beklager det besvær, som nedrivningen medfører og håber på forståelse.


Viadukten under Høje Taastrup Boulevard bliver fyldt op med jord, så terrænet hæves.Viadukten bliver fyldt op med overskudsjord fra Skåne Boulevard – jorden bliver stabiliseret ved at tilføre kalk, som trækker vand ud af jorden.