Om kommunen
  • Få siden oplæst

Internationalt samarbejde

Høje-Taastrup Kommune har tre venskabsbyer, som vi jævnligt har aktiviteter og kontakter med.

De tre venskabsbyer er:

  • Ängelholm (Sverige)
  • Oldenburg (Tyskland)
  • Valmiera (Letland)

Få støtte til internationale aktiviteter

Høje-Taastrup Kommune har en pulje til internationale aktiviteter, som kan yde støtte til mellemfolkelige og medarbejderrelaterede kontakter. Dvs. rettet mod internationale kontakter og aktiviteter og ikke nødvendigvis bundet til de 3 venskabsbyer.

Henvendelse om internationale aktiviteter og venskabsbyer kan ske til Byrådscentret, telefon 43 59 10 00 eller e-mail: Byraadscenter@htk.dk .

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00