Om kommunen
  • Få siden oplæst

Renovation med genbrugsordning

Her finder du takster for renovation og genbrugsordninger.

 Kr.  2018  2018  2019  2019
   Excl. moms  Inkl. moms Excl. moms  Inkl. moms
 Dagrenovation pr. år        
 Helårsafgift 125 liter sæk  820  1.025  843  1.054
 Helårsafgift 125 liter sæk 2 x tømning  1.640  2.050  1.686  2.108
 Sommerafhentning 125 liter sæk  464  580  477  596
 140 liter container  780  975  806  1.008
 190 liter container  1.051  1.314  -  -
 240 liter container  1.161  1.451  1.157  1.446
 360 liter container  1.490  1.863  1.536  1.920
 360 liter container 2 x tømning  2.781  3.476  2.872  3.590
 660 liter container  1.987  2.484  2.053  2.566
 660 liter container 2 x tømning  3.775  4.719  3.907  4.884
 660 liter container 3 x tømning
 5.563  6.954  5.761  7.201
 660 liter container sommerafhentning  1.146  1.433  1.184  1.480
 770 liter container  2.310  2.888  2.388  2.985
 770 liter container 2 x tømning  4.421  5.526  4.577  5.721
 770 liter container 3 x tømning  6.532  8.165  6.766  8.458
 770 liter container sommerafhentning  1.333  1.666  1.378  1.723
 1000 liter container tømmes 2 x ugentligt  5.372  6.715  5.565  6.956
 Benyttelse af nedgravet affaldsbeholder i Nærheden  -  -  415  519
 Nedgravede beholdere - Taastrupgård, Ugetømning  436.236  545.295  441.275  551.594
 Nedgravede beholdere - Pælestykkerne, Ugetømning  25.658  32.073  25.957  32.446
 Nedgravede beholdere - Springcentret, tømn. hver 2. uge  3.207  4.009  6.489  8.111
 Plejecenter Baldersbo  54.772  68.465  54.601  68.251
 Plejecenter Birkehøj  49.979  62.474  49.809  62.261
 Plejecenter Henriksdal  49.011  61.264  48.840  61.050
 Plejecenter Sengeløse  49.371  61.714  49.200  61.500
 Plejecenter Torstorp  50.449  63.061  50.278  62.848
 16.000 liter Hammeren 127, Olufborg  58.261  72.826
 58.090  72.613
 20.000 liter Fritidshaven 217, sommer  42.894  53.618  42.788  53.485
 55.079 liter Sylen, Gadehavegård 2 x tømning  235.214  294.018  234.873  293.591
 28.000 liter Sekskanten, Blåkildegard  111.927  139.909  111.756  139.695
 16.000 liter Rådhuset, Bygaden  45.364  56.705  45.194  56.493
 21.400 liter Essex, mobilsug  176.779  220.974  324.930  406.163
 Gebyr pr. husstand


 Administration  211
 264  243  304
 Glas, pap og papir  113  141  220  275
 Storskrald og haveaffaldsordning  362  453  361  451
 Genbrugspladsen  508  635  586  733
 Miljøfarligt affald  30  38  30  38
 Grundgebyr for alle ordninger i alt  1.224  1.530  1.440  1.800
 Gebyrer pr. sommerhusstand        
 Administration  123  154  142  178
 Glas, pap og papir  66  83  129  161
 Storskrald og haveaffaldsordning  211  264  210  263
 Genbrugspladsen  296  370  342  428
 Miljøfarligt affald  17  21  17  21
 Grundgebyr for alle ordninger i alt  713  891  840  1.050
 Øvrige        
 Skelrabat  40  50  40  50
 Ekstrasæk  20  25  20  25
 Haveaffaldssæk  4  5  4  5
 Kombistativ incl. levering  2.202  2.753  2.771  3.464
 Genbrugsstativ med 2 kassetter incl. levering  1.345  1.681  1.693  2.116
 Enkeltstativ incl. levering  1.165  1.456  1.468  1.835
 Haveaffaldscontainer 360 L incl. levering, tømmes via returindsamling  995  1.244  995  1.244
 Gebyr pr. erhverv og institution        
 Årlig administrationsudgift for erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner for deltagelse i dagrenovationsordningen pr. år  406  816  562  703
 Genanvendeligt materiale for institutioner - leje og tømning af container pr. gang        
 140 liter minicontainer (glas/jern/papir)  51/41/25  64/51/31  52/42/26  65/53/33
 240 liter minicontainer (jern)  41  51  42  52
 360 liter minicontainer (glas/jern/plast)  51/41/41  64/51/51  52/42/42  65/53/53
 660 liter minicontainer (småt brændtbart/jern/papir/plast)  36/41/46/41  45/51/58/51  36/42/46/42  45/53/58/53
 1000 liter minicontainer (småt brændbart/pap)  36/46  45/58  36/47  45/59
 850 L kube (glas)  142  178  145  181
 2500 L kube (glas)  150  188  155  194
 Palle Elektronik  91  114  93  116
 10.000 liter Opgrab fra maxi, jern Hjælpemiddeldepot  279  349  285  356
 10 stk. pap baller - Rådhuset  616  770  -  -
 Stort brændbart, Åben ophaler - Rådhuset  589  736  601  751