Politikker og planer
  • Få siden oplæst

Kommuneplan

Kommuneplanen er en langsigt plan for udvikling af arealer, infrastruktur m.v.

Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup KommuneKommuneplan 2014 er den seneste kommuneplan og er vedtaget af Byrådet. Kommuneplan 2014 blev offentliggjort d. 11. november 2014 på kommunens høringsportal, i lokalavisen og på statens plansystem.

Se Kommunalplan 2014

Planen rummer Kommunens vejplan og ledsages af en sundheds- og miljøvurdering, en sammenfattende redegørelse om miljø, samt en redegørelse for planens forudsætninger.

I den digitale plan er der link til oplysninger om høringssvarene, hvidbog over disse, samt Byrådets vedtagelse af planen. I den digitale plan kan du også finde pdf-filer af planen.

Læs mere om kommuneplanen i den digitale plan.

Kommuneplan 2014 afløser Kommuneplan 2010  og tillæg til denne.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen, dorteje@htk.dk eller tlf. 43 59 12 80. 

Kommuneplantillæg

Tillæg til planen kan ses her

Se de tidligere Kommuneplaner

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2014 blev Kommuneplan 2010 og tillæg til denne aflyst. Du kan se Kommuneplan 2010 og tidligere kommuneplaner i statens PlansystemDk.

Du gør sådan: Vælg Høje-Taastrup Kommune på kommunelisten, og vælg "Kommuneplan" på listen over plantyper. Derefter vælges "aflyste planer". Resten af felterne skal man ikke udfylde. Så giver søgningen adgang til at hente de tidligere indberettede Kommuneplaner, som de originale pdf - filer.

Lovgrundlag

Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Planens bestemmelser er grundlaget for kommunens lokalplanlægning, samt administration af planloven. Planen er samtidig kommunens vejplan efter vejlovgivningen. Planen rummer emner som: 

  • Kommunens bystruktur, og byernes afgrænsning 
  • Områder til boliger, virksomheder og detailhandel 
  • Kommunens veje og anden infrastruktur 
  • Landsbyernes udviklingsmuligheder 
  • Retningslinjer for anvendelse af det åbne land 
I planen kan du finde Planredegørelsen med tilhørende bilag herunder blandt andet miljøvurderingen. Kommuneplanen rummer desuden kommunens Udviklingsstrategier, som er grundlaget for planen.
Opdateret 27. september 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00