Om kommunen
  • Få siden oplæst

Udvikling af Hedeland

Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner har i perioden 2015-2017 samarbejdet med I/S Hedeland og Realdania om en ny Udviklingsplan for Hedeland.

I juni 2016 blev der vedtaget en ny vision for Hedeland, som nu er omsat til en Udviklingsplan, der skal sætte retning for den videre udvikling af Hedeland. Udviklingen baseres på strategier for henholdsvis den fysiske udvikling, formidling og forretning.

De tre kommuners byråd har godkendt Udviklingsplanen i oktober 2017.

Udviklingsplan for Hedeland 2017-2030

Bilag 1

Bilag 2

Se pressemeddelelse

Som grundlag for arbejdet med Udviklingsplanen er der i perioden d. 1. december 2016 til d. 1. marts 2017 gennemført et parallelopdrag, hvor tre kreative teams skulle komme med nye ideer og forslag til udvikling af Hedeland. Borgere og foreninger har også som en del af processen bidraget med input til arbejdet.

De tre teams bestod af:

  • Team Møller & Grønborg i samarbejde med Adept, Kollision og Kuben Management
  • Team RUBOW i samarbejde med Reiulf Ramstad Arkitekter, Stagis, Dines Jørgensen, Jør-gen Bo Larsen og Henrik Vibskov
  • Team SLA i samarbejde med 2+1, Realise, Johansen Skovsted og Morten DD
SLA Arkitekter har stået for den videre bearbejdning af materialet fra parallelopdraget og er forfattere til Udviklingsplan for Hedeland 2017-2030.

(OBS: Udviklingsplanen er pr 9.11.2017 tilføjet krediteringer til Team RUBOW og Team Møller & Grønborg).

Om Hedeland

Hedeland Naturpark ligger i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner og dækker i dag et areal på ca. 1.000 ha med potentiale for udvidelse. Hedeland er et tidligere råstofområde, hvor der stedvis fortsat udvindes grus. Området er gennem de sidste 40 år blevet udviklet til et fantastisk rekreativt naturområde med mange aktiviteter. 

Du kan læse mere om Hedeland Naturpark og de mange muligheder for aktivitet og oplevelser på Hedelands hjemmeside.

Opdateret 14. februar 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00