Politikker og planer
 • Få siden oplæst

Udviklingsstrategi 2016-2028

Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse – det er de områder, der har stor strategisk betydning for hvordan Høje-Taastrup Kommune ser ud om 12 år.

Udviklingsstrategi 2016-2028 i Høje-Taastrup KommuneByrådet har med Udviklingsstrategi 2016-2028 tændt for det lange lys og lagt en ambitiøs kurs for de kommende års arbejde med at udvikle kommunen. 

Det er Byrådets vision, at Høje-Taastrup Kommune i 2028 er kendt som et ambitiøst og nytænkende fællesskab af borgere, organisationer og virksomheder, der investerer i vækst, et aktivt liv og uddannelse.

Se Udviklingsstrategien

I strategien kan du læse mere om de indsatser, Byrådet vil arbejde for at gennemføre for at føre visionen ud i livet.

Bilag

Udviklingsstrategiens bilag rummer: 

 1. Oversigt over planlægningen siden sidst
 2. Byrådets beslutning om revision af Kommuneplan 2014
 3. Vurdering af kommunens udvikling 
 4. Hvad siger loven om Plan- og Agenda-21 strategier? 

Se Udviklingsstrategiens bilag

Borgernes ideer

Borgere, virksomheder mv. bidrog i foråret 2015 med værdifulde ideer og input til arbejdet med Udviklingsstrategien. Kommunen modtog mere end 800 enkeltstående ideer. I idekataloget kan du se eksempler på ideerne og en oversigt over, hvad ideerne handler om.

Ideerne er brugt som inspiration til udviklingsstrategien og har præget indholdet i denne, ligesom Byrådet er præsenteret for alle ideerne. Enkelte konkrete ideer er medtaget i selve strategien. Idekataloget og resten af ideerne vil blive brugt som inspiration til de kommende års arbejde med at udvikle kommunen og realisere strategien.

Hvordan føres Udviklingsstrategien ud i livet? 

Udviklingsstrategien danner rammen om planer, projekter og anlæg og angiver, hvordan Byrådet vil samarbejde med borgere, virksomheder og institutioner om udviklingen.

Udviklingsstrategien er mere end visioner, pæne ord og billeder – den rummer knap 40 større konkrete indsatser, som Byrådet i de kommende år vil arbejde for at realisere. Det sker gennem senere beslutninger i konkrete planer, projekter og anlægsarbejder.

En del af de rigtigt store – og langsigtede - indsatser er dog allerede i gang. Her er eksempler på hvordan Udviklingsstrategien bliver ført ud i livet:

 • Et af Hovedstadsområdets største byudviklingsprojekter udfolder sig i NærHeden i Hedehusene. Projektet Høje Taastrup C vil være det næste store byudviklingsprojekt, som vil sikre at der er plads til de kommende års tilflyttere, og at udviklingen bidrager positivt til fællesskaber og det aktive liv i Høje-Taastrup.
 • Kommunen tiltrækker mange nye virksomheder og arbejdspladser, og virksomhedernes opfatter kommunen som den bedste erhvervskommune i region Hovedstaden jf. DI’s målinger.
 • En ny vision for Hedeland Naturpark er undervejs. Visionen skal sikre, at området fortsat udvikler sig og markerer sig som et helt særligt natur- og fritidsområde i den store skala.
 • Fællesskaber og aktivt liv i kommunen understøttes gennem årlige udviklingsprojekter, som Rønnevangsstrøget og Hedehusene kulturpark senest er blevet det.
 • Den Strategiske Klima og Energiplan er under realisering med en lang række ambitiøse indsatser.
 • En stor og målrettet indsats for at sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse.
 • En større og gennemgribende udvikling af kommunens skolestruktur er undervejs
 • Der arbejdes videre med udvikling af den åbne folkeskole. Lokalområder, foreninger, borgere og virksomheder mv. inviteres ind i skolernes liv, så engagementet kan inspirere, motivere og løfte læringen.
 • Partnerskaber med erhvervslivet, eksempelvis om job og vækst. Kommunen ønsker at gå endnu længere i den udvikling.
Opdateret 18. juli 2018

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00