Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Plan og Byg

Telefon: 43 59 12 02

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Facade og skilte

Høj-Taastrup Kommune har til formål at sikre den visuelle sammenhæng i gadebilledet og at arkitektoniske værdifulde facader og bygningsdetaljer bevares og styrkes.

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet Facade- og Skiltevejledningen, som sikre at alle facadeændringer og skiltesager administreres ud fra et fælles grundlag.

Facade- og Skiltevejledning Høje-Taastrup Kommune indeholder bestemmelser for skiltning i følgende områder:

 • butiksområder
 • regionale butiksområder
 • erhvervsområder
 • boligområder
 • landsbyerne
 • det åbne land.

Læs Facade- og Skiltevejledning Høje-Taastrup Kommune 

Når der i byplanvedtægter og lokalplaner står, at skiltning skal godkendes af Byrådet, er det Facade- og Skiltevejledningen, der er grundlaget for denne godkendelse.  

Anvisninger for Skiltning Høje Taastrup By, 1. og 2. etape indeholder bestemmelser for

 • Facadeskiltning på murfacade
 • Skiltning i arkade
 • Udhængsskilte
 • Skiltning ved stationsbygningen

Anvisning for skiltning i Høje Taastrup By er grundlag for byrådets godkendelse af skiltning i Høje Taastrup By. 

Principper for skiltning i det offentlige Rum indeholder bestemmelser og retningslinjer for

 • Vejvisningsskilte
 • Servicevejvisningsskilte
 • Informationstavler
 • Vejnavneskiltning og husnumre
 • Henvisningsskilte til offentlige institutioner
 • Firmahenvisningsskilte i erhvervsområder
 • Skiltning i det åbne land generelt - se også Facade- og Skiltevejledning

Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte

er udarbejdet i 2004 og vedtaget af Byrådet i maj 2005. Regulativet indeholder bestemmelser og retningslinjer for facader og skiltning samt retningslinjer for brugen af det offentlige rum i Taastrup Bymidte