Spørgsmålstegn

Kontakt os

Center for Byråd og Administration

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail: byraadscenter@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Grundejerforeninger

Vedtægter i grundejerforeninger skal godkendes af Høje-Taastrup Kommune.

Byrådscentret i Høje-Taastrup Kommune godkender grundejerforeningers vedtægter og ændringer af vedtægter, når det er bestemt i grundejerforeningsvedtægten, en lokalplan eller en servitut, at Høje-Taastrup Kommune skal godkende ændringer.

Hvis der er stiftet en ny grundejerforening eller hvis en eksisterende grundejerforening har ændret sine vedtægter, skal både de nye og de gamle vedtægter sendes til Høje-Taastrup Kommune.

Godkendelsen forholder sig udelukkende til offentligretslige forskrifter, herunder om vedtægterne er i overensstemmelse med gældende lokalplan. Godkendelsen forholder sig ikke til, om foreningsretslige regler er overholdt, herunder om vedtægtsændringen lider af formelle mangler. 

Kommunen har intet ansvar for vedtægternes formulering. Således er der ikke i forbindelse med godkendelsen taget stilling til foreningens medlemspligter, medlemsrettigheder, hæftelse, ledelse, tegningsret, eller andre foreningsretslige spørgsmål, for hvilke alene foreningen har ansvaret.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på cirka 3 måneder.

Indsend vedtægterne

Du skal indsende vedtægterne til Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup, Att.: Byrådscentret. Du kan kan også sende materialet til e-mail byraadscenter@htk.dk

Det er en fordel, hvis du i følgebrevet skriver, hvilke bestemmelser, der er blevet ændret.