Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Fuglehold

Holder du høns eller andre fugle i din beboelse, skal du overholde regler for sikring af hygiejniske forhold.

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et regulativ for fugle- og hønsehold i by- og landzone. Regulativet indeholder bl.a. regler for indretning af hønsehus og -gård, bestemmelser om hvilke fugle man må holde, maksimalt antal dyr i fugleholdet samt krav til overholdelse af hygiejniske forhold.  

Læs mere i Regulativ for fuglehold i Høje-Taastrup Kommune