Spørgsmålstegn

Kontakt os

Hegnsynet

Hegnsynets sekretariat i Høje-Taastrup Kommune

Juridisk konsulent Helene Hviid

e-mail:  helenehvi@htk.dk

Ved henvendelser om bygninger i skellet:

By- og Miljøcentret

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: tmc@htk.dk

Hegn og godt naboskab

Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Kan man ikke blive enig, kan man bruge reglerne i hegnsloven og evt. kontakte Hegnsynet.

Hegnet er en del af naboskabet, og et godt naboskab er vigtigt for at kunne ordne praktiske ting i venskabelighed naboerne imellem.

Kan man ikke blive enig med sin nabo om hegnet, skal man bruge reglerne i hegnsloven. Der kan dog være undtagelser. I lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter, kan der være begrænsninger, som man skal overholde – også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Hovedregler for hegn ved boligbebyggelse

Hovedreglerne er beskrevet herunder. I nogle sager kan forholdene dog være så specielle, at man ikke kan følge disse hovedregler, f.eks. beskriver reglerne ikke forholdene for f.eks. industrigrunde og landejendomme.

(Kilde: Foreningen af hegnsyn i Danmark).

Spørgsmål og svar om hegn

Luk alle
Udfold alle

Hegnsynet

Luk alle
Udfold alle