Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: tmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Nedsivning af regnvand på egen grund

En faskine sørger for en kontrolleret nedsivning af tag- og overfladevand. Etablering kræver tilladelse fra kommunen.

Brug selvbetjeningsløsning Byg&Miljø til at søge om tilladelsen til etablering af faskine.

En faskine er typisk et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med f. eks. større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til faskinen.

Regnvand fra tage og befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter, anses normalt for at være meget lidt forurenende. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

Læs mere om, hvordan regnvand kan nedsives på egen grund i en faskine i Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund