Spørgsmålstegn

Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: tmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Nedsivning af regnvand på egen grund

En faskine sørger for en kontrolleret nedsivning af tag- og overfladevand. Etablering kræver tilladelse fra kommunen.

Her på siden kan du finde information, om hvordan regnvand fra tage og befæstede arealer såsom terrasser kan nedsives sikkert på egen grund i en faskine eller i et regnvandsbed. For afvanding af arealer større end 50 m2 er det nødvendigt at ansøge Høje-Taastrup Kommune om tilladelse, da placeringen af et nedsivningsanlæg skal leve op til en række krav i forhold til forurening og nærhed til bl.a. bygninger, boringer og natur. Du kan søge om nedsivningstilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Luk alle
Udfold alle