Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Nedsivning af regnvand på egen grund

En faskine sørger for en kontrolleret nedsivning af tag- og overfladevand. Etablering kræver tilladelse fra kommunen.

Her på siden kan du finde information, om hvordan regnvand fra tage og befæstede arealer såsom terrasser kan nedsives sikkert på egen grund i en faskine eller i et regnvandsbed. For afvanding af arealer større end 50 m2 er det nødvendigt at ansøge Høje-Taastrup Kommune om tilladelse, da placeringen af et nedsivningsanlæg skal leve op til en række krav i forhold til forurening og nærhed til bl.a. bygninger, boringer og natur. Du kan søge om nedsivningstilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Her skal du vælge den ansøgningstype, der hedder ”Nedsivning af regnvand/ Nedsivning af tag- og regnvand” og findes under ”Vand, varme, affald, energi, miljø og natur”.
Luk alle
Udfold alle