Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Har du vand eller fugt i kælderen?

Når det regner kraftigt, bliver afløbssystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene.

I forhold til almindelige regnskyl af den slags vi typisk ser en gang hver 5. til 10. år, er det dit spildevandsforsyningsselskab, der skal sikre, at kloaknettet kan klare spildevand og regnvand fra fliser, asfalt og andre befæstede arealer.

Ved ekstreme skybrud som for eksempel det, der ramte København i juli 2011, har dit forsyningsselskab – og for den sags skyld din kommune og staten – ikke noget ansvar for at kunne modtage spildevand og regnvand fra overfladen. Forsyningsselskaber har normalt kun ansvar for at klare spildevand fra stueplan.

På Høje-Taastrup Kommunes forsyningsselskabs hjemmeside kan du læse mere om vand i kælderen på grund af overbelastning af spildevandssystemet, hvad du selv kan gøre, og hvad du eller dit forsyningsselskab har ansvar for i dette tilfælde. På samme hjemmeside under ”Kloakforsyning” kan du desuden indberette oplysninger, hvis du oplever vand i din kælder.

Indtrængende grund- eller regnvand

Er vandet i din kælder klart/rent kan vandet være grundvand eller regnvand, der siver ind gennem kælderydervæggen.

Der kan være flere årsager til at du oplever vand eller fugt i din kælder, og der findes mange teorier på årsagen hertil. Nogle af årsagerne kan være at grundvandsspejlet stiger ved langvarig nedbør eller at regnvandet, ved ekstreme nedbørshændelser, ikke kan sive hurtigt nok ned gennem jordlagene, men i stedet strømmer mod lavere liggende områder. Men det kan også skyldes ændringer i den mængde grundvand der indvindes.

Bor du i et lavtliggende område, har kælder og i et område, hvor grundvandet står højt, kan der komme fugt og vand i din kælder.

Høje-Taastrup kommune laver hvert år et kort over, hvor højt grundvandet står i kommunen. Vil du vide hvor højt dit grundvand står i dit område, kan du skrive en mail til By- og Miljøcenter BMC@htk.dk. Husk at angive adressen på din ejendom.