Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

e-mail: affald@htk.dk

Se åbningstider

Dagrenovation

Dagrenovation kaldes også restaffald eller køkkenaffald og er den uhygiejniske og fordærvelige del af affaldet fra den almindelige husholdning.

Det er alt det våde og det, der ikke kan sorteres fra til genanvendelse.

Parcel- og rækkehuse i kommunen har en 125 liter papirsæk eller en 240 liter container til dagrenovation. Lejligheder har en 125 liter papirsæk eller en container til dagrenovation.

Al dagrenovation tømmes en gang ugentligt på en fast ugedag hele året. Du kan under selvbetjening se ugedagen, hvor du får afhentet dit affald.

Kolonihaver har kun sommerafhentning, som er i perioden fra 1. april til 31. oktober. Sommerhuse kan vælge mellem sommerafhentning og afhentning hele året.

Luk alle
Udfold alle