Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

Se åbningstider

e-mail: affald@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

Farligt affald

Farligt affald må ikke smides ud i restaffald eller i kloakken. Al farligt affald afleveres korrekt i enten rød boks, miljøskab, genbrugsstation eller forhandlerordningen.

Haveboliger har røde bokse og de fleste boligforeninger har miljøskab på nærgenbrugspladsen. Øvrige boliger skal benytte genbrugsstationen eller forhandlerordningen.

Røde bokse skal fyldes helt før de sættes på låget af en af 2-kammerbeholderne.

Renovatøren tager den fyldte beholder med og sætter en frisk tom beholder. 

Alt farligt affald skal afleveres i tæt lukket emballage med en mærkning, der oplyser emballagens indhold. 

I røde bokse er vejledning i pakning af det farlige affald. 

Emballager fra alge-, insekt-, svampe- og ukrudtsmidler skal behandles som farligt affald på trods af, at de er tomme.

Brugte kanyler skal afleveres på apoteket i en lukket kanyleboks, som fås gratis på apoteket.

Kommunens indsamling af farligt affald omfatter ikke sprængstoffer. Kontakt politiet for hjælp til afhentning.

 

Batterier og småt elektronik

Det er nemt at aflevere batterier og småt elektronik til genanvendelse.

  • Haveboliger benytter den røde boks. 
  • Boligområder benytter batteribeholdere og småt elektronik afleveres i elektronikbeholdere eller ved ruteindsamling af storskrald. 

Batterier kan også afleveres hos forhandlere, der modtager batterier.

Småt elektronik kan afleveres til storskrald

Batterier og småt elektronik kan også afleveres på genbrugsstationen.

Medicinrester

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Du må derfor hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den ud i skraldespanden.

Hvis du smider medicin i skraldespanden risikerer du, ud over miljøforurening, at medicinen havner i de forkerte hænder f.eks. hos børn.

Luk alle
Udfold alle