Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

e-mail: affald@htk.dk

Se åbningstider

Farligt affald

Farligt affald må ikke smides ud som dagrenovation eller hældes i kloakken, men skal afleveres på Genbrugsstationen eller hos de butikker, der tager imod farligt affald.

Farligt affald skal afleveres i en tæt lukket emballage med en mærkning, der oplyser emballagens indhold.

Emballager fra alge-, insekt-, svampe- og ukrudtsmidler skal behandles som farligt affald på trods af, at de er tomme.

Brugte kanyler skal afleveres på apoteket i en lukket kanyleboks, som fås gratis på apoteket.

Kommunens indsamling af farligt affald omfatter ikke sprængstoffer. Kontakt politiet for hjælp til afhentning.

I boligforeninger kan opsættes batteribeholdere. Kontakt os for at høre om muligheden.

Batterier

Det er nemt at aflevere batterier og småt elektronik til genanvendelse:

  • Batterier og småt elektronik kan lægges i hver sin gennemsigtige pose på låget af skraldespanden
  • Batterier samles i en gennemsigtig 4 liters pose
  • Småt elektronik samles i en gennemsigtig 8 liters pose
  • Bind knude på posen
  • Læg den på skraldespandslåget

Posen tages med af skraldemændene, der afhenter dagrenovation.

Ordningen er kun for husstande med hver sin skraldespand.  

Batterier kan også afleveres hos forhandlere, der modtager batterier. Småt elektronik kan afleveres til storskrald

Batterier og småt elektronik kan også afleveres på genbrugsstationen.

Medicinrester

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Du må derfor hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den ud i skraldespanden.

Hvis du smider medicin i skraldespanden risikerer du, ud over miljøforurening, at medicinen havner i de forkerte hænder f.eks. hos børn.

Luk alle
Udfold alle