Spørgsmålstegn

Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

Se åbningstider

e-mail: affald@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

Farligt affald

Farligt affald må ikke smides ud i restaffald eller i kloakken - det skal afleveres i rød miljøboks, miljøskab, på Genbrugsstation eller via forhandlerordningen.

Farligt affald

Farligt affald er kemikalier, batterier, elektronik og elpærer.

Haveboliger har røde miljøbokse.

De fleste boligforeninger har miljøskab på nærgenbrugspladsen.

Øvrige boliger skal benytte Genbrugsstationen eller forhandlerordningen.

Alle typer farligt affald kan afleveres på Genbrugsstationen.

Rød miljøboks

Luk alle
Udfold alle

Medicinrester

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, insulinpenne og vacciner skal afleveres på apoteket. Hæld aldrig medicin i vasken, toilettet eller i skraldespanden.

Det gælder også brugte kanyler og sprøjter - de skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket.

Luk alle
Udfold alle