Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

e-mail: affald@htk.dk

Se åbningstider

Genanvendeligt affald

De genanvendelige affaldstyper indsamles i kassetter, beholdere eller kuber og har en fast tømmedag 

De genanvendelige affaldstyper glas, metal, pap, papir og plast sorteres og anbringes i kassetter, beholdere eller kuber.

Se under den enkelte affaldstype, hvordan du får indsamlet og afhentet de affaldstyper, du ikke har beholdere til.

Glas

Glas lægges i kassetter, glaskuber eller beholdere mærket glas.

Overskydende glas fra boliger med kassetter, kan afleveres på Genbrugsstationen

Tøm glasset, så der ikke kommer madrester ud i beholderne, det lugter og tiltrækker hvepse og rotter.

Husk at keramik ikke er glas.

Glas bliver knust og smeltet om til nyt glas.

Metal

Metal lægges i beholdere til metal.

Metal fra boliger uden beholdere sættes ud i klare sække til ruteindsamling af storskrald, som finder sted 10 gange om året.

Metal kan også afleveres på Genbrugsstationen

Tøm metallet, så der ikke kommer madrester ud i beholderne, det lugter og tiltrækker hvepse og rotter.

Metal smeltes om og bruges til nyt metal.

Pap

Pap klappes sammen, hjørnerne på kasser åbnes, så er det nemmere at få gjort pappet fladt.

Bor du i en samlet bebyggelse, skal du aflevere pappet i beholdere eller den store container på nærgenbrugsgården.

Hvis du ingen beholder har til pap, får du afhentet dit pap ved ruteindsamling af storskrald, som finder sted 10 gange om året.

Alt pap skal være slået helt sammen og kan sættes ud:

  • Foldet og i en klar sæk
  • Klappet helt sammen og placeret i en mindre papkasse, som skal være fyldt helt op 
  • Foldet og bundtet med snor, der  

Bemærk at hver enhed ikke må være større end 1,0 x 0,5 x 0,5 meter

Pap kan også afleveres på Genbrugsstationen 

Husk at flamingo, plast og strips der er i papkassen skal i dagrenovation/restaffald eller i beholdere til plast.

Papir

Papir lægges i kassetter eller beholdere mærket papir.

Overskydende papir fra boliger med kassetter, kan afleveres på Genbrugsstationen 

Papir bliver til nyt papir og 80% af alt papir i Danmark, produceres af genbrugspapir.

Husk at fjerne plastfolie omkring blade og reklamer.

Plast

Plast lægges i beholdere til plast.

Plast fra boliger uden beholdere sættes ud i en klar sæk mærket PLAST til ruteindsamling af storskrald, som finder sted 10 gange om året.

Hård plast kan også afleveres på Genbrugsstationen i en stor åben container, her kan blød plast ikke afleveres, da det vil blæse væk.

Plast neddeles til plastgranulat, som bruges til nyt plast.

Tøm plasten, så der ikke kommer madrester ud i beholderne, det lugter og tiltrækker hvepse og rotter.

Hvad sker der med genanvendeligt affald?

På behandlingsanlæg udvindes de genanvendelige materialer, som bruges til at skabe nye produkter.

Tidligere blev en del af de genanvendelige affaldstyper brændt af på Vestforbrænding.

Skraldebiler indsamler de genanvendelige affaldstyper og læsser dem af på modtageanlæg. Vestforbrænding i Glostrup er også et modtageanlæg, så ikke alt affald der køres ind på Vestforbrænding brændes af. Det genanvendelige affald bliver på modtageanlæggene gjort klar til videre behandling, så det kan genanvendes til nye produkter. Plasten bliver kørt fra Vestforbrænding til Frederikssund, hvor det presses til baller, inden plasten køres til behandlingsanlæg.

Er affaldet ikke hentet til tiden

Er dit affald ikke blevet hentet til tiden, eller oplever du andre uregelmæssigheder i forbindelse med afhentningen af dit affald, kan du give os besked døgnet rundt via selvbetjening.