Ny affaldsordning i 2021 og i 2022

Alle husstande i Høje-Taastrup Kommune skal have ny affaldsordning, så vi kan genanvende mere af vores husholdningsaffald.

Frivillig papbeholder kan ikke længere bestilles gennem link i det udsendte brev i e-boks. I stedet kan sendes en mail affald@htk.dk med navn, adresse, telefonnr.

Folketinget har vedtaget en ressourceplan, der pålægger kommunerne at øge sorteringen og genanvendelsen af husholdningsaffaldet, så minimum 50% genanvendes i 2023. I dag genanvendes 27% af affaldet i Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har vedtaget nyt regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2021

Et udkast til et nyt regulativ har været i høring og er efter høringen blevet tilrettet og endeligt vedtaget på Byrådsmødet 18. juni 2019.

Se nyt regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2021.

Ordningen vil først træde i kraft 2021 og 2022

Høje-Taastrup Kommunes kontrakt vedr. indsamling af husholdningsaffald har været i udbud og leveringstiden på de skraldebiler, der skal tømme 2-kammerbeholderne er lang, mens skraldebiler, der skal tømme etkammerbeholdere er klar 1. januar. Ny affaldsordning starter derfor først i etageboligerne, fra 1. januar 2021, mens haveboligerne starter ny affaldsordning 1. januar 2022.

Endnu mere sortering

I juni 2020 kom regeringen med et udspil om endnu mere sortering. Hvordan de nye krav skal udmøntes i Høje-Taastrup Kommune er endnu ikke fastlagt. Team Affald anbefaler dog at der gøres plads til 4 stk. 240 liter beholdere i stedet for 3 beholdere oprindeligt for at imødekomme de nye krav til øget sortering.

Adgangsforhold for de nye beholdere

Krav om adgangsforhold og standplads til de nye beholdere kan ses herunder og på side 79 i nyt regulativ for husholdningsaffald

Beskrivelse af adgangsforhold for boliger med skraldestativ

 

Vejledning i sortering

De nye beholdere udleveres sammen med en udførlig vejledning i hvordan affaldet skal sorteres.

Plancher fra borgermødet

Borgermøde om den nye affaldsordning blev afholdt i marts 2019 og ved mødet kunne borgerne se plancher, som beskriver den nye affaldsordning.

Haveboliger

Samlede bebyggelser

Tæt/lav bebyggelse (dispensation)

Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

Luk alle
Udfold alle