Ny affaldsordning

Alle husstande i Høje-Taastrup Kommune skal have ny affaldsordning, så vi kan genanvende mere husholdningsaffald. Boliger med have får de nye beholdere november-december 2021.

Affaldssortering er et vigtigt skridt i den grønne omstilling: Det er en målsætning, at minimum 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2023. I dag genanvendes kun 29% i Høje Taastrup Kommune.

Se hvordan du sorterer dit affald i den elektroniske guide til sortering, her kan du få svar på sortering af forskellige affaldstyper. 

Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal indføre ordninger til sorteret affald for at nå målsætningen om øget sortering. Se Høje-Taastrup Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Du kan se svar på spørgsmål om den nye ordning længere nede på denne side.

Etageboliger: Ny sortering begyndte 2021

Vi er i gang med at indføre den nye sortering i etageboligerne.

Haveboliger: Ny sortering begynder 1. januar 2022

Leveringen af de nye affaldsbeholdere til haveboligerne begynder i midten af november. Der skal leveres beholdere til ca. 10.500 boliger, og derfor sker leveringen løbende frem til den 23. december 2021. Vi henter de gamle stativer og minicontainere i uge 1 og 3.

Den nye affaldsordning begynder 1. januar 2022. Du skal altså bruge de gamle stativer resten af 2021. Efter du har fået tømt sidste gang i 2021, skal du bruge de nye containere.

Sammen med de nye beholdere får du et informationsbrev om den nye ordning. Du får også:

  • Sorteringsvejledning
  • Net til sortering
  • Grønne plasticposer til madaffald
  • Postkort og strips til de gamle stativer
  • Pjece om krav til adgangsforhold

Frivillig papbeholder kan ikke længere bestilles gennem link i det udsendte brev i e-boks juni 2021. Man kan sende en mail til affald@htk.dk med navn, adresse og telefonnr. 

Haveboliger: Adgangsforhold

De nye affaldsbeholdere er sværere at håndtere for skraldemændene end de tidligere sække og kassetter. Af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø er der strenge krav til underlaget på adgangsvejen – se billedet nedenfor. Du kan se regler fastsat af Arbejdstilsynet, hvordan du sikrer rimelige arbejdsforhold for skraldemanden. 

Du skal helt undgå perlestensbelægninger, og grusbelægninger vil sandsynligvis være problematiske. Du har naturligvis mulighed for selv at køre containerne frem til vejen på tømmedagen, hvis du har udfordrende adgangsforhold, og det kan være en midlertidig løsning.

Du kan også læse om adgangsforhold og standplads i Høje-Taastrup Kommunes regulativ for husholdningsaffald (side 94-95). 

Placering af affaldsbeholdere

 

 

 

Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

Luk alle
Udfold alle