Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

e-mail: affald@htk.dk

Se åbningstider

Priser, regulativer og vejledninger

Her kan du se priser på affaldsstativer, dagrenovations- og grundgebyr samt affaldsregulativer.

Skraldestativer

Husstande med skraldesække skal have et godkendt stativ, som kan købes i velassorterede byggemarkeder. 

Skraldestativer udgår 2022, hvor sække erstattes af 2-kammerbeholdere i ny affaldsordning.

Spørgsmål om stativer kan sendes til Driftsbyens affaldspostkasse affald@htk.dk 

Dagrenovationsgebyr og grundgebyr

Affaldsgebyret opdeles i et dagrenovationsgebyr og et grundgebyr.

Boliger med fælles containere starter ny affaldsordning i 2021. Gebyret for dagrenovation erstattes af et gebyr for restaffald og et gebyr for madaffald, grundgebyret fortsætter uændret.

Dagrenovationsgebyret dækker kun udgifter til dagrenovation, mens grundgebyret dækker 5 gebyrer, som svarer til udgifterne til alle de øvrige affaldsordninger samt administration for alle ordninger.

For en husstand med én dagrenovationssæk er prisen 3.150 kr. for alle affaldsordninger - 1.074 kr. for dagrenovationssækken og 2.076 kr. i grundgebyr for alle øvrige ordninger samt administration.

Priser for husholdningsaffald kan du også finde i Takstkataloget.

Affaldsregulativer

Gældende regulativ for husholdningsaffald.

Nyt regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2021.