Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

e-mail: affald@htk.dk

Se åbningstider

Priser, regulativer og vejledninger

Her kan du se priser på affaldsstativer, dagrenovations- og grundgebyr samt affaldsregulativer.

Køb af stativ

Husstande med skraldesække skal have et stativ. 

Priser på stativer, inkl. moms og levering (2019)

  • Kombistativ 3.464 kr. inkl. kassetter
  • Enkeltstativ 1.835 kr. 
  • Genbrugsstativ 2.116 kr. inkl. kassetter 

Containere stiller kommunen til rådighed.

Kontakt Team affald på affald@htk.dk for bestilling.

Dagrenovationsgebyr og grundgebyr

Affaldsgebyret opdeles i et dagrenovationsgebyr og et grundgebyr. 

Dagrenovationsgebyret dækker kun udgifter til dagrenovation, mens grundgebyret dækker 5 gebyrer, som svarer til udgifterne til alle de øvrige affaldsordninger samt administration for alle ordninger.

For en husstand med én dagrenovationssæk er prisen 2.854 kr. for alle affaldsordninger - 1.054 kr. for dagrenovationssækken og 1.800 kr. i grundgebyr for alle øvrige ordninger samt administration.

Priser for husholdningsaffald kan du også finde i takstkataloget.

Affaldsregulativer

Gældende regulativ for husholdningsaffald.

Nyt regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2021.