Spørgsmålstegn

Kontakt os

Center for Byråd og Administration

Beboerklagenævnet sekretariat:

e-mail: bkn@htk.dk

Telefon: 43 59 18 31

Se åbningstider

Adresse:

Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager, hvor lejere i almene boliger og boligorganisationer er uenige.

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i konkrete tvister/uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er altså ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe den ene part med at føre sag mod den anden.

Du kan kontakte sekretariatet, hvis du ønsker oplysning om praktiske forhold i forbindelse med sagens indbringelse.

Har du brug for råd og vejledning, kan du gå til en advokat eller henvende dig hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller til Retshjælpen.

Find information om:

Luk alle
Udfold alle