Spørgsmålstegn

Kontakt os

Center for Byråd og Administration

Huslejenævnets sekretariat:

E-mail: hln@htk.dk

Telefon: 43 59 18 42

Se åbningstider

Adresse:

Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup

Huslejenævn

Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejere og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Huslejenævnet kan behandle følgende typer af sager:

 • formalia i forbindelse med varslinger
 • lejens størrelse og lejeforhøjelser
 • vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • installationer og forbedringer, lejers råderet
 • betaling for varme, vand, antenne og elektroniske kommunikationstjenester
 • nedsættelse af beløbet til hensættelse til vedligeholdelse i Grundejernes Investeringsfond
 • forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelse
 • forhåndsgodkendelse af lejen ved indretning af lejligheder i tagetager
 • godkendelse af førlejen og brugsværdiforøgelsen i ubeboede private byfornyede lejemål
 • godkendelse af forhøjet depositum og forudbetalt leje ved indflytning
 • husordenssager

Find information om:

Luk alle
Udfold alle