Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Forpagtning af jord

De fleste af kommunens landbrugsjorde plejes ved bortforpagtning til landmænd eller privatpersoner, der driver dem efter retningslinjer, der er fastsat af Park, og som sikrer, at arealerne udvikler sig i en gunstig retning.

Blomst