Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Klima og energi

Her kan du læse om kommunens arbejde med at fremme energibesparelser i bygninger, klimavenlig el- og varmeforsyning, bæredygtige transportløsninger og klimatilpasning.