Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Etageboliger

Læs om 4 ambitiøse projekter for modernisering og energieffektivisering af etageboliger i Høje-Taastrup Kommune

Energirenovering af etageboliger

Etageejendomme udgør godt 30% af det samlede bebyggede areal i Høje-Taastrup Kommune. El- og varmeforbruget var i 2012 på 135.000 MWh – svarende til en årlig omkostning for beboerne på cirka 100 mio. kr.

Energiforbruget reduceres løbende gennem forbedringsprojekter og omlægges til miljøvenlig el- og varmeforsyning.

Høje-Taastrup Kommune har med vedtagelsen af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 besluttet fortsat at hjælpe ejendomsejerne med at planlægge modernisering og energieffektivisering af deres ejendomme. Det sker ved at tilbyde netværksaktiviteter for afdelingsbestyrelser og teknisk servicepersonale samt samarbejde med administrationsselskaberne.

Formålet med netværksaktiviteterne er at dele erfaringer og ikke mindst motivere til, at energihandlingsplaner bliver udarbejdet og løbende fulgt op.

Fire ambitiøse renoveringsprojekter viser vejen for de øvrige projekter, som er rigtig godt i gang.

Fire ambitiøse renoveringsprojekter

  1. Boligforening har indgået energispareaftale på 2 % årligt med kommunen (AKB Pælestykkerne) 
  2. Nordens største solcelleanlæg på tag (Taastrupgård ) 
  3. Første passivhusrenovering af boligblok (Gadehavegård blok 9 / EU ECO- Life støttet) 
  4. En omfattende renovering har fået varmeregningen til at styrtdykke og kan være til stor inspiration for lignende boliger (Engvadgård EU ECO-Life støttet)

 

 

 

 

 

Opdateret 17. november 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk