Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Case 3. Gadehavegård

Bjerg Arkitektur A/S har som totalrådgiver afsluttet landets første passivhusrenovering af den første boligblok i den almene boligbebyggelse Gadehavegård. Udover et optimalt indeklima og energibesparelser på 85 procent har Gadehavegård fået en helt ny arkitektonisk profil med inddækkede altaner og glade farver på facaderne.

Energirenovering af etageboliger i Gadehavegård

Foto: Bjerg Arkitektur

Landets første passivhusrenovering af en almen boligblok med en energibesparelse på 85 procent til følge - og gennemført på kun seks måneder. Bjerg Arkitektur A/S, som er arkitekt, energi- og totalrådgiver på projektet, fortæller, at der er tale om en ny rekord.

"Vi har sat en milepæl, og vi er stolte over at konstatere, at Gadehavegård nu har den mest energieffektive almene boligblok i Danmark, også hvis man medregner nybyg", lyder det fra arkitekt maa og partner i Bjerg Arkitektur A/S Lars Køhler. Han kan nu gøre status efter afslutning på første fase af totalrenoveringen af det almene boligområde Gadehavegård med 987 lejligheder fordelt på 19 to-etagers blokke i Taastrup. 

"Udførlige beregninger viser, at beboerne foruden besparelser på generel drift og vedligehold kan se frem til en energibesparelse på 85 procent", fortæller han. Han tilføjer, at den nu færdigrenoverede blok, der skal stå som model for de kommende års renovering af bebyggelsens øvrige boligblokke, foruden inddækning af altaner har fået efterisoleret tagrum, facader og fundamenter, udskiftet alle vinduer til trelags passivhusvinduer, ligesom der er installeret et nyt, højeffektivt ventilationssystem.

Bedre indeklima

Lars Køhler understreger i øvrigt, at samtidig med besparelser på energi, drift og vedligehold kan beboerne se frem til et markant forbedret indeklima i deres boliger. Der bliver ingen kuldegener fra kolde overflader, ingen træk og ingen skimmelsvamp. 

Til gengæld kan beboerne se frem til et behageligt og styret indeklima med konstant tilførsel af ren, frisk luft i deres boliger samtidig med, at boligområdets hårdt, tillukkede betonbyggeri får en helt ny og åben arkitektonisk profil med facader i glade farver, der spiller sammen med den nye glasinddækning af altanerne, konstaterer Lars Køhler og pointerer, at beboerne har taget de nye farverige facader til sig med begejstring.

Renoveringen af den første blok i Gadehavegård er gennemført som en hastesag på kun seks måneder, da DTU som et led i et EUDP-projekt har skullet lavet målinger på bygningens energiniveau i vinterperioden.

Bliv klogere på at knække koden til rentable energibesparelser 

Blok 9 i Gadehavegård-bebyggelsen i Taastrup har med støtte fra EU ECO-Life og EUDP gennemgået en omfattende renovering fra energifrådsende 70’er -blok til moderne passivhusniveau.

Se Bjerg Arkitekturs præsentationen af passivhusrenovering i  Gadehavegård

Se videopræsentation fra Berg Arkitektur om energireniovering af etageboliger i Gadehavegård.

Som led i EU ECO-Life projektet er der gennemført et omfattende monitoreringsprogram med hensyn til at vurdere komforten. Er beboerne tilfredse? Hvordan har de oplevet renoveringen, og er komforten højnet? Hvad skal vi huske til næste gang?

Læs Spørgeundersøgelse i forbindelse med energirenovering af ejendomme i Gadehagård 

Se videopræsentation af evaluering af energirenovering af etageboliger i Gadehavegård.

Læs faktaark om Gadehavegård

Læs artikel om Danmarks første passivhusrenovering af boligblok i Gadehavegård

Opdateret 18. november 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk