Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Handlingsplaner for energirenovering af bygninger

Mere end ½-delen af alle beboere der bor i en boligforeninger/bebyggelser i Høje -Taastrup Kommune, er omfattet af en aftale om at reducere energiforbruget mindst 2% om året.

Status på 13 boligforeningers handlingsplaner

Energispareaftalernes indhold og form er udviklet og afprøvet i samarbejde med boligforeningerne. 2 boligafdelinger har valgt selv at udarbejde handlingsplaner og fremlægge dem, mens 13 boligafdelinger har valgt at takke ja til at få hjælp til at udarbejde en energigennemgang og en konkret handlingsplan frem mod 2025 .

Der er i løbet af efteråret 2016 udarbejdet en samlet effektvurdering af indsatsen. Af den samlede vurdering ses, at der inden for de kommende 10 år forventes investeret 300 mio. kr. i energibesparelser og bedre indeklima i de 13 boligafdelinger. Investeringen fordeles over de ca. 260.000 m2 som foreningerne/bebyggelserne råder over.

De 13 boligforeningers handlingsplaner – helt kort:

  • Inden for en 10-årsperiode forventes følgende energibesparelser realiseret: ca. 12.800 MWh varme, ca. 440.000 kWh el samt 6.350 m3 vand.
  • Varmebesparelserne omhandler især fra udskiftning af vinduer/døre (4.900 MWh), udskiftning af varmeanlæ g (3.200 MWh) og udvendig efterisolering af ydervægge (2.800 MWh).
  • Der blev i forbindelse med gennemgangene givet råd om korrekt udluftning og andre tiltag der skal forbedre komforten og indeklimaet. Ud af 3 større foreslåede tiltag vurderes det, at 1 indeklimaforslag gennemføres.

Læs mere

Opdateret 16. november 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk