Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Energiforsyning

Det er Høje-Taastrup Kommunes målsætning at opnå en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.

Den strategiske Energi- og Klimaplan 2020 indeholder derfor en lang række indsatsområder og projekter inden for effektiv og klimavenlig energiforsyning.

 

Læs Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 i Høje- Taastrup Kommune

På elforsyningsområdet arbejder Høje-Taastrup Kommune løbende med at udnytte egne potentialer for vind, sol og anden vedvarende energi, hvor dette er teknisk, økonomisk og planmæssigt fordelagtigt.  

Desuden samarbejder Høje-Taastrup Kommune med forsyningsselskaber, andre kommuner og øvrige aktører om bl.a. en udbygning af fjernvarmeforsyningen, varmelagring, udnyttelse af vedvarende energikilder til varmeforsyning mv.   

Vil du vide mere om mulighederne for omlægning til en mere effektiv og klimavenlig el- og varmeforsyning i din bolig eller boligforening, så kontakt Teknik- og Miljøcenteret på tlf. 43 59 10 00 eller tmc@htk.dk.

Opdateret 29. september 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk