Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i foråret 2015 vedtaget en ny femårig plan for kommunens energi- og klimaplan.

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020Høje-Taastrup Kommunes Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Målet er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050. På kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 % om året.   

For Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling og økonomisk vækst hånd i hånd. Energi- og klima-målsætningerne skal nås gennem at udvikle og prioritere grønne løsninger i kommunen for borgere og virksomheder – samtidig med at vi dygtiggør os og skaber nye arbejdspladser.   

Kommunen har allerede gennem implementeringen af den forrige klimaplan for perioden 2009-2013 vist, at en systematisk indsats kan lede til væsentlige CO2-reduktioner og en mere effektiv energianvendelse. I perioden 2008-2012 er CO2-udledningen i kommunen som helhed reduceret med cirka 20 % og i kommunen som virksomhed med 25 %. Dette er sket samtidig med, at antallet af arbejdspladser og indbyggere i kommunen er steget.   

For at følge den grønne omstilling i Høje-Taastrup Kommune er der i 2016 udarbejdet to grønne regnskaber: 

Strategic Energy and Climate Plan 2020

A future free from fossil fuels. In Høje-Taastrup Municipality, we aim our efforts at obtaining the regional, national, and international objectives in the fight against global climate changes.


In order to carry out this task, we operate with strategic energy and climate planning on a concrete and practical level where new green activities are continuously initiated and implemented for the benefit of citizens and businesses.

Through the implementation of climate plan 2009-2013, the municipality has shown that a systematic and efficient effort can lead to considerable CO2 reductions and efficient energy use. 

In the period of 2008-2012 the municipality’s overall CO2 emission has been reduced by about 20% and in the municipality as a company it has been reduced by 25%. The effort coincides with an increase in the number of jobs and residents of the municipality.

Read the Executive Summary: Strategic Energy and Climate Plan 2020

Four core areas of operation and Høje-Taastrup as a SMART City

The Strategic Energy and Climate Plan 2020 for Høje-Ta¬astrup Municipality focuses on four areas of operation and on Høje-Taastrup as a SMART City. 

Watch the videos to find out how we work with:

Energy efficiency

Electricity Supply

Heat Supply

Transportation

Høje-Taastrup as a SMART City

... or watch all episodes in one video

Opdateret 15. marts 2019

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk