Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Få PCB frem i lyset

Miljøstyrelsens kampagne 'få PCB frem i lyset' opfordrer til udskiftning af gamle lysstofarmaturer

Miljøstyrelsen har startet en kampagne for at gøre opmærksom på farlige stoffer i ældre lysstofarmaturer. 

Ældre lysstofarmaturer bør derfor udskiftes af hensyn til både sundhed og elforbrug. Der kan være farlige stoffer i lysstofarmaturernes kondensatorer, hvis de er fra før 1986. Stofferne kaldes PCB. 

Indeklimaet i din bolig kan blive påvirket, hvis der siver PCB ud fra eventuelle utætheder i kondensatoren. Det er derfor en fordel at udskifte ældre lysstofarmaturer. 

Siver der en olielignede væske ud af kondensatoren i lysstofarmaturet, bør du straks kontakte en elektriker, som kan fjerne armaturet. Væsken kan indeholde PCB. 

Kondensatoren i lysstofarmaturer kan ligne et batteri eller være firkantet. Armaturets glimtænder/starter ligner også et batteri, men indeholder ikke PCB. 

Brugte lysstofarmaturer fra private kan afleveres som elskrot på genbrugsstationen, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. Lækker armaturet olie, skal du aflevere armaturet i en lufttæt emballage, som fx en plasticpose. 

Læs mere om Miljøstyrelsens kampagne "Få PCB frem i lyset".

Opdateret 11. april 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk